Fun Facts om Sushi Of Sweden #3

Visste du varför du inte hittar jätteräkan på vår meny?

År 2012 tar Sushi of Sweden stolt emot Naturskyddsföreningens Antiscampi diplom i Uppsala. ”Tack Sushi of Sweden för att ni väljer bort jätteräkor, tigerräkor, scampi och gambas. Ni gör en viktig insats för miljön och människor i andra delar av världen”. 🇯🇵🇸🇪

För oss på Sushi Of Sweden är råvarorna mycket viktiga då miljö och hälsa ligger i fokus. 🍣

Vi har ett stort utbud av råvaror i vår sushimeny men någon jätteräka hittar du som gäst inte i våra menyer. Jätteräkor är svartlistade. De är varken bra för vår miljö eller vår hälsa. Man skövlar regnskogen för att göra stora dammar där räkan kan leva. Därefter pumpar man de fulla med antibiotika för att dessa ska växa fort. 🍱

Att konsumera dessa jätteräkor som har fått antibiotika i sig bidrar inte positivt till vår hälsa. Därför har vi på Sushi of Sweden valt bort jätteräkan från vår meny. Vi värnar om miljön och råvarorna genom att jobba på ett sätt som kan gynna vår miljö och hälsa på ett mer positivt sätt. 🍙