Användaravtal

– Ett skapat konto på sushiofsweden.se är personligt och Sushi of Sweden tar ej ansvar för missbruk av kontot.

– Det är ägaren av kontot som ansvarar för bruk av tjänster på sushiofsweden.se och Sushi of Sweden förbehåller sig rätten att när som helst stänga av ett konto vid missbruk.

– Det är ägarens ansvar att meddela Sushi of Sweden om misstankar av missbruk av sitt konto upptäcks.

– Sushi of Sweden kommer aldrig att dela med sig av medlemsuppgifter så som mejladresser, namn och telefonnummer, varken till samarbetspartners, leverantörer eller tredje part. Medlemsuppgifter kommer alltid användas internt inom Sushi of Sweden olika företagsformer och bolag.

– Sushi of Sweden tar inget ansvar för andra eller tredje parts påverkan av utbud av tjänster och innehåll, så som produkter, åtkomst, kontakt och funktion, varken från samarbetspartners, leverantörer och underleverantörer.

– Sushi of Sweden tar inget ansvar för uppförande av personals bemötande med gäster och annan personal, men ansvarar för att kontinuerligt utbilda och uppmuntra sin personal till att trivas och utvecklas.

– För ej hämtad matbeställning debiteras kontot via fakturering på en avgift om produktionskostnad inklusive moms för att täcka Sushi of Swedens kostnader för produktion och administration.

– Priserna på Sushi of Swedens hemsida uppdateras i realtid och visas inklusive moms. Priserna är angivna i svenska kronor och administreringskostnad för fakturering tillkommer om 29 SEK på varje beställning via faktura.

– Det är beställarens ansvar att komma ihåg ordernumret för sin beställning.

– Vid uppenbara felaktigheter såsom förklaringsmisstag eller liknande, avseende det pris eller den produktinformation som anges, äger Sushi of Sweden rätt att korrigera sådant pris eller sådan information. Kund äger rätt att avbeställa sin order utan kostnad om korrigeringarna ej accepteras.

– Vid större beställningar än 1000 SEK måste kund/gäst ansvara att ta kontakt med aktuell restaurang och bekräfta sin order. Detta för att motverka missbruk av medlemskonto.

– Som kund har du möjlighet att avbeställa din order utan avgift inom en tidsram av fem (5) minuter från det att beställning har gjorts.

– Om en vara är felaktig bör du till Sushi of Sweden, inom skälig tid, påpeka detta samt på visst sätt returnera varan. Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och är som de skall samt att de har de egenskaper du förväntar dig.

– Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för fel, leverantörers prishöjningar, ev. oriktigt angivna uppgifter samt för slutförsäljning.

– Alla namn, beteckningar m.m. som förekommer inom Sushi of Swedens koncept och hemsida kan vara registrerade varumärken.- Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inget annat anges.
– Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Sushi of Sweden friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.